Novinky

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Ministerstvo financí
  • Česká republika
  • Zpráva
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Informační technologie
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Generální ředitelství cel
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020. Materiál obsahuje informace o plnění všech opatření vyplývajících ze Strategie, hodnotí jejich účelnost a celkový přínos pro zlepšení výkonu vlastnických, respektive zakladatelských práv státu.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem předkládaného záměru je vybudování a zajištění provozu, podpory i rozvoje zcela nového informačního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který bude v majetku ÚZSVM. Informační systém bude obsahovat všechny jeho klíčové agendy, např. ekonomický a účetní systém, hospodaření s majetkem, právní jednání nebo facility management. Dodavatel nového ISMS byl vybrán na základě transparentní otevřené veřejné zakázky, kterou ÚZSVM dosáhne výrazně výhodnějších podmínek oproti smlouvám uzavřených předchozími vedeními ÚZSVM.

Bod č. 8:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Ministerstvo financí předkládá materiál pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise. Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících prováděcích smluv na produkty společnosti Microsoft včetně služeb pro potřeby Generálního ředitelství cel na období 3 let do 31. 3. 2024.

Nejčtenější