Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Návrh zákona
 • Zákon o bankách
 • Finanční trh
 • Krize
 • Koronavirus
 • Státní rozpočet
 • Rozvojová banka Rady Evropy
 • Opatření
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Návrh zákona implementuje evropskou legislativu do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů. Cílem evropských norem je posílit stabilitu finančního systému Evropské unie a zvýšit odolnost jednotlivých institucí vůči případným ekonomickým otřesům.

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh především implementuje příslušnou evropskou směrnici, jejíž cílem je revize pravidel a postupů pro ozdravné postupy a řešení krizí na finančním trhu. Mezi hlavní změny patří vymezení osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize; stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky nebo stanovení nové pravomoci ČNB vyhlásit moratorium předcházející řešení krize.

Bod č. 8:
Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy.

Projednání a schválení materiálu vládou je podmínkou pro uzavření smlouvy o úvěru mezi Ministerstvem financí a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Díky tomu bude možné za mimořádně výhodných podmínek čerpat úvěr až do výše 300 mil. Eur (cca 8,3 mld. Kč). Záměrem úvěru poskytnutého CEB je financování výdajů na zdravotnictví s cílem bojovat proti šíření a zmírnění dopadů nákazy koronavirem.

Bod č. 9:
Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

Materiál je předkládán za účelem schválení uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách mezi ČR a Evropskou komisí v souvislosti s evropským nástrojem na podporu národních schémat k udržení zaměstnanosti (tzv. SURE).

Evropská komise připravila text dohody, kterou by jednotlivé členské státy měly s EK bilaterálně uzavírat. Záruční dohoda specifikuje výši a charakter záruk a proces jejich aktivace.

Doporučované

Nejčtenější