Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. června 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

 • Celní správa
 • Daň z příjmů
 • Daně a cla
 • Finanční správa
 • Generální ředitelství cel
 • Legislativa
 • Ministerstvo financí
 • Návrh zákona
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní správa
 • Veřejné rozpočty
 • Zpráva
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

Cílem předloženého návrhu zákona je zavedení nového institutu paušální daně. Jejím základním principem je jedna platba vůči správci daně bez nutnosti podávání daňového přiznání a souvisejících přehledů k veřejným pojistným a s minimalizací kontrolních činností ze strany správce daně.

Prostřednictvím jedné platby zaplatí poplatník čtyři plnění najednou, jedná se o daň z příjmů, pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Bod č. 4:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko MF, MD a MŽP ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“.

Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“.

Bod č. 8:
Informace Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci MF, MSp a MŠMT o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“.

Bod č. 9:
Informace o plnění opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci MF, MV a MMR o plnění opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání.

Bod č. 10:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“.

Bod č. 11:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“.

Pro informaci

Bod č. 5:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2019. Zpráva samotná shrnuje základní informace o činnosti finanční a celní správy celistvým pohledem a ve struktuře, která zajišťuje potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.

Nejčtenější