Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Zákon
  • Daňové změny

Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Materiál obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi navrženými změnami je například zavedení stravenkového paušálu, osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí nebo postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku.

Nejčtenější