Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Cenové kontrolní orgány
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Veřejný sektor

Bod č. 4:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2019.

Předkládaný materiál obsahuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2019 prováděné Ministerstvem financí, Specializovaným finančním úřadem, celními orgány a dalšími regulatorními orgány, tj. Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v budoucích letech.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Předmětem předkládaných záměrů je zabezpečení provozu a dalšího rozvoje klíčových IT systémů celní správy a rozšíření telefonní ústředny na Generálním ředitelství cel.

Doporučované

Nejčtenější