Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Dvojí zdanění
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Česká republika
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daně a cla
  • Daň

Bod č. 11:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Katarem existuje v současné době bezesmluvní vztah. Pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je přitom existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná.

Doporučované

Nejčtenější