Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. května 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejné rozpočty
  • Daň
  • Daně a cla
  • Spotřební daně
  • Veřejný sektor

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona v oblasti daní, jehož hlavním cílem je ochrana před škodlivými společenskými dopady spojenými se závislostí na některých návykových látkách a na hazardních hrách. Předloha reaguje na zvyšování jejich dostupnosti v důsledku růstu životní úrovně v České republice.

Návrh zákona upravuje sazbu spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků, a také sazbu daně z hazardních her pro některé dílčí daně z hazardních her. Dále jsou v předloze obsaženy návrhy na změnu metodu tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob, rozšíření osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích z podílů na zisku krajům a České republice a zrušení osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách.

Doporučované

Nejčtenější