Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. června 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Příprava státního rozpočtu
  • Státní rozpočet

Bod č. 1:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2021 až 2022 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2021 až 2022.

Více informací k návrhu státního rozpočtu naleznete zde.

Doporučované

Nejčtenější