Novinky

Materiály na jednání vlády dne 10. června 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Čerpání finančních prostředků
 • Česká národní banka
 • Česká republika
 • Evropské instituce
 • Legislativa
 • Ministerstvo financí
 • Návrh zákona
 • Podklady pro jednání vlády
 • Prodej akcií
 • Veřejná zakázka
 • Všeobecná pokladní správa
 • Zahraniční sektor
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí a Česká národní banka společně předkládají vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu zákona je doplnit portfolio nástrojů pro makroobezřetnostní politiku ČNB, a dále přiblížit okruh a parametry možných měnověpolitických nástrojů centrální banky Statutu Evropského systému centrálních bank a mezinárodní praxi. Návrh zákona rovněž odstraňuje některé věcné i formální nedostatky zákona o ČNB, provádí zpřesnění některých ustanovení a výkladových nejasností, a sice za účelem řádného výkonu činností ČNB.

Bod č. 9:
Společný prodej akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál o společném prodeji akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Materiál navrhuje převod akcií společnosti VIPAP VIDEM Krško ve vlastnictví České republiky do majetku společnosti IMOB a.s. Tento převod umožní dokončit společné výběrové řízení na prodej pohledávek finančních věřitelů za VIPAP a akcií VIPAP novému strategickému vlastníkovi – společnosti RIDG Holding s.r.o.

Bod č. 12:
Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020 - 2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020 - 2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků.

Cílem materiálu je zajištění finančních prostředků pro zastoupení zaměstnanců české státní správy v institucích EU v letech 2020 až 2022. Navrhovaná výše financování zároveň zohledňuje skutečnost, že uvedené období bude těsně předcházet výkonu českého předsednictví v Radě EU, resp. v roce 2022 se s ním překrývat.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb České republice v mezinárodním investičním sporu se společnostmi skupiny NWR v souladu s pokyny zaměstnanců Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější