Novinky

Materiály na jednání vlády dne 1. dubna 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Předsednictví ČR v Radě EU
  • Usnesení vlády
  • Veřejný sektor

Bod č. 5:
Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Ministerstvo financí spolu s Úřadem vlády předkládá vládě k projednání materiál Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Předkládaný materiál slouží jako úvodní informace o nárocích, které bude příprava a výkon předsednictví klást na státní správu ČR.

Bod č. 6:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu těžebních lokalit“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu těžebních lokalit“, a to s ohledem na bezproblémovou správu a výkon akcionářských práv po převzetí společnosti Nové OKD společností PRISKO a.s.

Doporučované

Nejčtenější