Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. dubna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Ekologické závazky
  • Kontrolní akce

Pro informaci

Bod č. 6:
Informace Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“.
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky, které byly určeny na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji se zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice, byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně.

Kontrolovanými osobami subjekty bylo Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 - 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Doporučované

Nejčtenější