Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Platební styk
  • Mezinárodní spolupráce

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba reagovat na nekalé praktiky některých směnáren zejména při jednání se zahraničními turisty.

Bod č. 14:
Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace. Uvedený Protokol představuje důležitý mezinárodní nástroj, jehož cílem je přimět státy k co nejúčinnějšímu potírání všech forem nedovoleného obchodování s tabákem a tabákovými výrobky.
Protokol byl přijat dne 12. 11. 2012 na konferenci smluvních stran Úmluvy Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jejíž smluvní stranou je i Česká republika. Podepsalo jej 54 smluvních stran a ke dni 27. 2. 2018 jej ratifikovalo 35 smluvních stran, z toho 9 členských zemí EU. Smluvní stranou je i EU.

Doporučované

Nejčtenější