Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. dubna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová strategie

Bod č. 14:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2019–2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2019–2021. Materiál je předkládán na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů a postupy jejich stanovení. Podává rovněž informaci o finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků, systému veřejného zdravotního pojištění a vůči veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky.

Doporučované

Nejčtenější