Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. června 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Majetek ČR
  • Státní podniky
  • Veřejný sektor

Bod č. 16:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Ministerstvo financí předkládá informaci o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti. Zpráva je vypracována z podkladů, které ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Obsahuje přehled o počtu zbytkových státních podniků ke dni 31. 12. 2017 včetně důvodů jejich existence. Zpráva dále uvádí předpokládané termíny ukončení činnosti zbytkových státních podniků a jejich základní ekonomické charakteristiky. Součástí informace je i přehled o počtu státních podniků v likvidaci a v konkurzu.

Doporučované

Nejčtenější