Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se zrušení částí regulujících investování fondů peněžního trhu za účelem odstranění rizika zbytečné duplicity, protože regulace investování fondů peněžního trhu bude nově upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 21. července 2018. Tato nová úprava zaručí, že fondy peněžního trhu budou investovat do náležitě diverzifikovaných aktiv s dobrou úvěrovou kvalitou a dále zaručí zvýšení likvidity fondů peněžního trhu, aby se zajistilo, že fondy budou schopny čelit náhlému přívalu žádostí o odkup.

Doporučované

Nejčtenější