Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. dubna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Privatizace
  • Státní závěrečný účet
  • Rozpočet
  • Státní rozpočet

Bod č. 4:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Bod č. 5:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017.

Bod č. 6:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Doporučované

Nejčtenější