Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Fond národního majetku
  • Finanční arbitr
  • Cenová regulace a kontrola
  • Kontrola
  • Parlament ČR
  • Poslanecká sněmovna
  • Zahraniční sektor
  • Ministerstvo zahraničních věcí

Bod č. 10:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Ministerstvo financí a Ministerstvo zahraničních věcí předkládají návrh na změnu vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Změna usnesení umožní znovu předložit návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii Senátu Parlamentu České republiky k opětovnému vyslovení souhlasu s jeho ratifikací.


Bod č. 14:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá materiál "Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR", který podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v uvedeném roce.

Materiál podává zprávu o činnosti cenových kontrolních orgánů – Ministerstva financí, Specializovaného finančního úřadu, celních úřadů, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Státní energetické inspekce, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, krajských úřadů (včetně Magistrátu hl. m. Prahy) a obecních úřadů.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál "Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace".

Materiál informuje o výši čerpání finančních prostředků poskytnutých k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci z privatizačních příjmů (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR).


Bod č. 2:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017. Zpráva obsahuje základní informace o finančním arbitrovi jako o orgánu mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu, o výsledcích činnosti finančního arbitra a informace o nákladech na činnost finančního arbitra a Kanceláře finančního arbitra za sledované období.


Bod č. 3:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál "Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR". Cílem materiálu je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období.

Doporučované

Nejčtenější