Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. května 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Privatizace

Bod č. 7
O schválení postupu dle zákona č. 92/1992 Sb., ve věci společnosti Český Aeroholding, a.s. a souhlas s vnitrostátní fúzí

Tento materiál navrhuje vládě schválit fúzi společností Český Aeroholding, a.s. a Letiště Praha, a.s. a je předkládán na základě návrhu představenstva Českého aeroholdingu, a.s. jedinému akcionáři a poskytnutých údajů.

Spojením obou společností formou navrhované fúze sloučením, kdy Letiště Praha bude nástupnickou společností, dojde k podstatnému zjednodušení současných vnitroskupinových vztahů a procesů, které se kladně projeví ve větší efektivitě fungování nové společnosti a snížení provozních a administrativních nákladů.

Současně se navrhuje, aby výkonem akcionářských práv ve společnosti Letiště Praha, a.s. bylo jménem České republiky pověřeno Ministerstvo financí, a to z důvodu zachování kontinuity i s ohledem na fakt, že disponuje specializovaným útvarem vykonávajícím akcionářská práva ve společnostech strategického významu.

 

Doporučované

Nejčtenější