Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. června 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu a obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi.


Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona sleduje Ministerstvo financí cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy.

Pro informaci

Bod č. 6:
Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V.“

Ministerstvo financí předkládá informaci o veřejné zakázce na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V. Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána mezinárodní advokátní kancelář zeiler.partners se sídlem ve Vídni, s níž Ministerstvo financí uzavře smlouvu v nejbližších dnech po informování vlády.

Doporučované

Nejčtenější