Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční analytický úřad
  • Veřejný sektor
  • Zavedení eura
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura

Bod 14:
Statut Výboru pro rozpočtové prognózy

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh statutu nově zřizovaného Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude stálým orgánem pro posuzování objektivity prognóz MF používaných v rozpočtovém procesu.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2016.

Bod č. 2:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017“.

Doporučované

Nejčtenější