Novinky

2.čtvrtletí ´18

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2018.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2016

 • Bod č. 10: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. června 2018

 • Bod č. 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
 • Bod č. 28: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. června 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Bod č. 14: Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2018

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. dubna 2018

 • Bod č. 4: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017
 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018
 • Bod č. 6: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2018

 • Bod č. 10: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
 • Bod č. 14: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2018

 • Bod 14: Statut Výboru pro rozpočtové prognózy
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. dubna 2018

 • Pro informaci:
  Bod č. 6:
  Informace Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“