Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Veřejný sektor

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 2:
Informace o technickém zabezpečení evidence tržeb v návaznosti na 2. fázi postupného náběhu evidence tržeb od 1. 3. 2017 (leden–březen 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o technickém zabezpečení evidence tržeb v návaznosti na 2. fázi postupného náběhu evidence tržeb od 1. 3. 2017 (leden–březen 2017), a to na základě žádosti předsedy vlády ze dne 13. února 2017. Systém elektronické evidence tržeb se po celou dobu náběhu druhé vlny choval stabilně a za celou dobu provozu nedošlo k celkovému výpadku systému.

Nejčtenější