Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. června 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Finanční instituce

Bod č. 10:
Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování ministra financí Ivana Pilného do funkcí guvernéra v institucích Světové banky, guvernéra Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernéra Evropské investiční banky za Českou republiku.

Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky ve výše uvedených institucích, a to z důvodu změny na pozici ministra financí.

Doporučované

Nejčtenější