Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. května 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Ochrana investic

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky. Dohoda umožňuje snazší přístup na íránský trh a zároveň chrání české investice prostřednictvím mechanismu mezinárodních arbitráží. Sjednání Dohody je v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky a je rovněž přínosem pro spolupráci České republiky s Íránskou islámskou republikou v ekonomické oblasti.

 

Doporučované

Nejčtenější