Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Střednědobé výdajové rámce
  • Bankovní unie
  • Státní rozpočet
  • Nespotřebované výdaje
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 6:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2017 až 2019. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 999 z 36. schůze 9. prosince 2015 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018.

Podle rozpočtových pravidel má vláda do 30. dubna 2016 projednat návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019. Ministerstvo financí na základě projednání tohoto materiálu zpracuje do 31. května 2016 předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2017 až 2019.

Bod č. 8:
Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání aktualizaci Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii. Bankovní unie je primárně určena státům eurozóny, nicméně státy mimo eurozónu mají možnost se k bankovní unii připojit uzavřením tzv. úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou.

Bod č. 9:
Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a. s.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh navýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s., které bude využito na odstranění havarijního stavu dožitých stavebních částí hotelu Thermal. Současně vládě navrhne, aby vykonávalo akcionářská práva za stát i nadále.

Bod č. 26:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2017 až 2019 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2017 až 2019. Návrh státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 je v souladu s aktualizovaným Konvergenčním programem ČR.

Bod č. 30:
Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla NKÚ. NKÚ použije prostředky na přípravu a zahájení výstavby svého nového sídla na pozemku ve vlastnictví státu v Praze 7 – Holešovicích. Financování výstavby bylo schváleno rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pro informaci

Bod č. 10:
Veřejná zakázka „Úprava a rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) z důvodu legislativních změn“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o podlimitní veřejné zakázce „Úprava a rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) z důvodu legislativních změn“, zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

 

Doporučované

Nejčtenější