Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Mezinárodní měnový fond
  • Návrh
  • Návrh zákona
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona komplexně upravuje oblast zdravotního pojištění cizinců.

Určuje, které kategorie cizinců budou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění a které budou muset uzavřít pojistnou smlouvu o vstupním, cestovním nebo soukromém zdravotním pojištění. Zřizuje Kancelář zdravotního pojištění cizinců a jí spravovaný garanční fond, které budou podléhat dohledu ČNB. Odstraňuje roztříštěnost právní úpravy účasti a jasně stanovuje, kdo je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění. Zvyšuje poskytovatelům právní jistotu, že jim budou uhrazeny náklady na zdravotní péči o cizince, a také odstraňuje možnosti tzv. zdravotní turistiky.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace o kandidátce na pozici členky Výkonné rady Mezinárodního měnového fondu

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o kandidátce na pozici členky Výkonné rady Mezinárodního měnového fondu. Česká republika má právo navrhnout kandidáta na pozici člena Výkonné rady za konstituenci zemí střední a východní Evropy v MMF pro období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018. Navržení kandidáti jednotlivých konstituencí následně musí být schváleni ve volbách za účasti všech členů Rady guvernérů MMF (statutárního orgánu MMF).

Doporučované

Nejčtenější