Novinky

Materiály na jednání vlády dne 2. května 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Konvergenční program
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 11:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2017 až 2019. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 999 z 36. schůze 9. prosince 2015 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018.

Podle rozpočtových pravidel má vláda do 30. dubna 2016 projednat návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019. Ministerstvo financí na základě projednání tohoto materiálu zpracuje do 31. května 2016 předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2017 až 2019.


Bod č. 12:
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2016 až 2019. Konvergenční program je zásadním strategickým dokumentem, který specifikuje základní makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie.


Bod č. 18:
Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Analýzu možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií. Cílem této analýzy je zhodnocení možností vytvoření konkurenceschopných podmínek pro získání a udržení kvalifikovaných odborníků v této oblasti ve státní službě.


Bod č. 21:
Návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov (Havana, 8. května 2014)

Ministerstvo financí předkládá společně s Ministerstvem zahraničních věcí vládě k projednání návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov. Změny v zakládajících dokumentech souvisí především se zavedením třístupňového systému řízení a proporčního hlasování, které odráží sílu jednotlivých akcionářů.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Doporučované

Nejčtenější