Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Nařízení vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Ministerstvo financí

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Jde o prováděcí právní předpis k novému celnímu zákonu, který nyní prochází legislativním procesem. Podle přímo použitelných předpisů EU nařízení stanovuje okruh vykazovaných údajů a náležitostí dokladu pro statistické účely, dále vzor dokladu pro statistické účely v případě vykazování údajů o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými členskými státy EU, pokud jsou tyto údaje vykazovány v listinné podobě, a rovněž i postup a prahy pro vykazování údajů a způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými členskými státy EU.


Bod č. 9:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 – „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č 15/05 – „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“. Cílem kontroly bylo prověřit správu majetkových účastí státu v obchodních společnostech, kterou vykonávají ústřední orgány státní správy. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. 

Doporučované

Nejčtenější