Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Podklady pro jednání vlády
  • Návrh zákona
  • Zdravotní pojišťovny
  • Zdravotnictví
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • Veřejný sektor

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem tohoto návrhu je rozšíření daňového zvýhodnění minerálních olejů v zemědělské prvovýrobě, která v současnosti zahrnuje pouze rostlinnou výrobu, i na minerální oleje spotřebované při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat, resp. chovu skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných a plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.


Bod č. 17:
Jmenování člena dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, zastupující Ministerstvo financí. Podle ustanovení § 10 odst. 5 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tvoří Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda.

Doporučované

Nejčtenější