Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa
  • Státní rozpočet
  • Střednědobý výhled
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Bod č. 9:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2017 až 2019 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2017 až 2019. Návrh státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 je v souladu s aktualizovaným Konvergenčním programem ČR.

Doporučované

Nejčtenější