Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Konvergenční program
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Návrh zákona
  • Návrh
  • Střednědobé výdajové rámce

Bod č. 9:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2017 až 2019. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 999 z 36. schůze 9. prosince 2015 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018.

Podle rozpočtových pravidel má vláda do 30. dubna 2016 projednat návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019. Ministerstvo financí na základě projednání tohoto materiálu zpracuje do 31. května 2016 předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2017 až 2019.


Bod č. 10:
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2016 až 2019. Konvergenční program je zásadním strategickým dokumentem, který specifikuje základní makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie.


Bod č. 32:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona komplexně upravuje oblast zdravotního pojištění cizinců.

Určuje, které kategorie cizinců budou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění a které budou muset uzavřít pojistnou smlouvu o vstupním, cestovním nebo soukromém zdravotním pojištění. Zřizuje Kancelář zdravotního pojištění cizinců a jí spravovaný garanční fond, které budou podléhat dohledu ČNB. Odstraňuje roztříštěnost právní úpravy účasti a jasně stanovuje, kdo je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění. Zvyšuje poskytovatelům právní jistotu, že jim budou uhrazeny náklady na zdravotní péči o cizince, a také odstraňuje možnosti tzv. zdravotní turistiky.

Doporučované

Nejčtenější