Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Podklady pro jednání vlády
 • Ministerstvo financí
 • Fiskální výhled ČR
 • Saldo státního rozpočtu
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Legislativa
 • Vládní sektor

Bod č. 22:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.


Bod č. 23:
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by vláda měla vyslovit souhlas se změnou příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem na Úřad přispěje k operativnímu nakládání s majetkem, který je nepotřebný pro vybrané složky státu.


Bod č. 26:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí k softwarovým produktům IBM“

V souladu s usnesením vlády č. 246 z 10. 4. 2013 předkládá Ministerstvo financí vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí k softwarovým produktům IBM“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dokup licencí k používanému SW a standardní údržba software produktů.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.


Bod č. 2:
Cyklické očišťování salda vládního sektoru

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 114 předkládá Ministerstvo financí vládě informační materiál Cyklické očišťování salda vládního sektoru.

Dokument shrnuje a vysvětluje základní principy očišťování salda vládního sektoru o vliv hospodářského cyklu s důrazem na korekci příjmové strany rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější