Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Konvergenční program
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 5:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2015.

Bod č. 19:
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2015)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2016 až 2018. Konvergenční program je zásadním strategickým dokumentem, který specifikuje základní makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie.

Doporučované

Nejčtenější