Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Strukturální fondy
  • Zahraničí EU
  • Rozpočtová pravidla
  • Spojené státy americké
  • Novela zákona
  • Investiční fondy

Bod č. 37:
Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, jehož cílem je rozšíření okruhu subjektů, jejichž účty budou podřízeny státní pokladně a budou tedy muset být vedeny v České národní bance.

Rozšíření počtu subjektů, jejichž účty budou podřízeny systému souhrnných účtů státní pokladny, představuje nezbytnou součást cíle vlády respektovat pravidla rozpočtové zodpovědnosti a omezit růst státního dluhu při zachování stabilní likviditní pozice státu a hladké realizace rozpočtové politiky.

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní i nelegislativní povahy k odstranění překážek implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství předkládá vládě pro informaci zprávu o pokroku v realizaci opatření legislativní i nelegislativní povahy k odstranění překážek implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Témata řešená v materiálu se týkají zejména finančního řízení, kontroly a řešení nesrovnalostí, implementace nástrojů finančního inženýrství a dalších specifických otázek implementace. Cílem představených řešení i návrhů dalšího postupu je přispět ke snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementačního prostředí, sjednotit pravidla pro poskytování pomoci z fondů EU a zvýšit právní jistotu jednotlivých aktérů při výkonu jejich činnosti.

Bod č. 11:
Zpráva o cestě 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše do USA

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci zprávu o cestě 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše do Spojených států amerických, která se uskutečnila ve dnech 13. – 20. dubna 2015. Pracovní program byl naplánován v New Yorku, Washingtonu a Silicon Valley.

Doporučované

Nejčtenější