Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Kraje a obce
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Hospodaření s majetkem státu

Bod č. 15:
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by vláda měla vyslovit souhlas se změnou příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem na Úřad přispěje k operativnímu nakládání s majetkem, který je nepotřebný pro vybrané složky státu.

Bod č. 24:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Ministerstvo financí předkládá Návrh nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Předmětem této úpravy je rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další obiloviny a technické plodiny vč. olejnatých semen.

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. července 2015, neboť je nutné rychle a preventivně zareagovat na možné přenesení krácení daní z území jiných členských států na území České republiky.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Analýza daňových příjmů obcí a krajů za první čtyři měsíce roku 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Analýzu daňových příjmů obcí a krajů za první čtyři měsíce roku 2015.

Analýza porovnává meziroční inkasa sdílených daní na úrovni obcí, krajů a zároveň obsahuje i predikci celoročního inkasa sdílených daní.

Doporučované

Nejčtenější