Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. května 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor

Bod č. 17:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti kriminální analýzy v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí informuje vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti kriminální analýzy v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem zakázky je poskytování servisní podpory na speciální softwarové produkty pro výkon kriminální analýzy, které má celní správa právo užívat na základě platné licenční smlouvy.

Případná změna dodavatele analytických produktů by měla za následek ochromení činnosti celní správy v oblasti boje proti porušování právních předpisů, respektive by došlo k závažnému omezení realizace analytických produktů kriminální, geografické, vazební a vizuální analýzy.

Doporučované

Nejčtenější