Novinky

Materiály na jednání vlády 4. června 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 9:
Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, spolupředkládá vládě ke schválení návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství.

Doporučované

Nejčtenější