Novinky

Materiály na jednání vlády 26. června 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativa
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Ministerstvo financí
 • Podklady pro jednání vlády
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • ARES
 • Nadlimitní

Pro informaci:

Bod č. 5:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění a podpora provozu IS ARES" v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Zajištění a podpora provozu IS ARES“. Jedná se o zakázku na zajištění následujících služeb:

 • Podpora datové aktualizace IS ARES.
 • Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části.
 • Správa, podpora a údržba aplikací tvořících systém ARES.
 • Podpora provozních pracovníků objednatele a řešení chybových stavů.
 • Nepřetržité zajištění podpory, nepřetržitá hot-line.
 • Poloprovozní a experimentální zpracování v rámci vývoje ARES.
 • Přechody mezi platformami, reinstalace při výměnách HW.
 • Změny aplikací na základě změn ve zdrojích dat.
 • Nezbytné úpravy funkcionality z důvodu změny datových struktur RES.
 • Podpora zálohování a archivace.

 

Veřejná zakázka bude zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Poskytnutí služeb je vázáno na získané know-how v oblasti ARES. V případě změny dodavatele by vznikly další zvýšené finanční náklady s vysokým rizikem nefunkčnosti již pořízeného majetku. Zadavatel je držitelem licenčního oprávnění k systému.

Bod č. 15:
Odvolání člena a jmenování členky Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, ve kterém v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje, aby vláda odvolala člena a jmenovala novou členku Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Podle výše citovaného ustanovení zákona jmenuje a odvolává 3 členy Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vláda České republiky na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví.

Doporučované

Nejčtenější