Novinky

6. června 2012

Materiály na jednání vlády 6. června 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 8
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2011, ve které shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce.

Finanční sektor v České republice, i přes nejistotu v eurozóně, prokázal svou stabilitu. Celkový objem prostředků použitelných na finančním trhu během roku 2011 vzrostl o 3,7 % na téměř 3,9 bil. Kč. Největší absolutní nárůst (o 118,9 mld. Kč) zaznamenala bankovní depozita, která představují 69 % prostředků na českém finančním trhu. Bankovní sektor tak potvrdil svou dominantní pozici, kterou ještě upevnil nárůstem bilanční sumy o 6,9 %. Poměr vkladů a úvěrů českého bankovního sektoru na úrovni 137 % je jednou z jeho silných stránek a ve srovnání s poměrem v ostatních zemích EU je vysoce nadstandardní. Kapitálové vybavení bankovního sektoru dlouhodobě roste a udržuje se vysoko nad regulatorním minimem 8 %. Více než 15% kapitalizace představuje značný polštář pro krytí případných nečekaných ztrát bankovního sektoru. „Statistiky ke konci roku 2011 ukazují, že zhoršování kvality úvěrových portfolií bank se po 3 letech zastavilo, což považuji za jeden z dalších pozitivních signálů českého trhu“, komentuje Radek Urban, náměstek ministra financí odpovědný za sekci Finanční trh.

V sektoru pojišťoven došlo ke stagnaci, resp. v hrubém předepsaném pojistném k mírnému poklesu (o 0,6%), a to zejména z důvodu propadu segmentu neživotního pojištění. Naopak mírně růstový trend byl potvrzen v sektoru penzijního připojištění. Tuto formu zajištění na stáří zvolilo již cca 4,6 mil. účastníků, kteří do penzijních fondů vložili celkem 232,1 mld. Kč.

Opačné výsledky zaznamenal sektor kapitálového trhu. Objem prostředků v otevřených podílových fondech se snížil o 9,5 % a hlavní index pražské burzy poklesl během roku 2011 o 25,6 %. „Návrat nejistoty na český kapitálový trh měl primárně vnější příčiny, šlo především o důsledky dluhové krize v eurozóně“, vysvětluje náměstek Urban.

Zpráva obsahuje vedle analýzy dalších dílčích oblastí finančního trhu a vládního sektoru také výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Část Zprávy je věnována také agendám pracovních skupin a výborů na evropské i mezinárodní úrovni, které se zabývají problematikou finančního trhu.

Celé znění Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2011 a její zkrácené znění obsahující hlavní závěry budou k dispozici dne 7. června 2012 na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější