Novinky

25. května 2011

Materiály na jednání vlády 25. května 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Daň z přidané hodnoty
 • Zákon o DPH
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

Bod č. 13:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh je součástí prvního kroku reformy penzijního systému. Nejedná se pouze o sjednocení sazby daně z přidané hodnoty, ale také o rozpočtové určení takto vybraných peněžních prostředků, jejich poukázání na účet důchodového pojištění a zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob.

Mezi hlavní změny, které jsou obsahem navrhované právní úpravy, patří:

 1. změna v sazbách daně z přidané hodnoty, a to
  1. zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 % s účinností od 1. ledna 2012,
  2. zavedení jedné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % s účinností od 1. ledna 2013,
 2. změna rozpočtového určení daně z přidané hodnoty, a to
  1. snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,93 % pro obce a 8,29 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2012,
  2. snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,90 % pro obce a 8,28 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2013,
 3. změna v rozpočtových pravidlech, která zajistí, aby zvýšený výnos na dani z přidané hodnoty byl zohledněn při výpočtu salda důchodového účtu, jehož přebytek se převede na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu,
 4. zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob o 150 Kč měsíčně, tzn. o 1 800 Kč ročně.

Změny v sazbách DPH nejsou jediným připravovaným opatřením v oblasti daní. V rámci reformy přímých daní a odvodů bude navrženo snížení vedlejších nákladů práce tak, že celkové daňové zatížení (složená daňová kvóta) se nebude zvyšovat, naopak se očekává mírný pokles. Jedná se také o pokračování dlouhodobého trendu přesunu zátěže na zdanění spotřeby současně se snižováním zdanění práce, které má Česká republika jedno z největších z vyspělých zemí.

Doporučované

Nejčtenější