Novinky

14. června 2010

Materiály na jednání vlády 14. června 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Vývoj finančního trhu
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 10:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2009. Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Zpráva zdůrazňuje, že je finanční sektor v České republice stabilizovaný,  s dostatečným kapitálovým vybavením a předpokladem odolání i případným nenadálým tržním šokům v nejbližším období. Rovněž tvorba zisku v sektoru se jeví jako vcelku příznivá a dává reálné předpoklady pro financování dalšího rozvoje. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo. Zpráva bude po projednání vládou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější