Novinky

9. dubna 2010

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Zahraničí EU
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční sektor
 • Informační systém
 • Privatizační výnosy MF
 • IS ADIS
 • Ekologické závazky
 • British-American Tobacco
 • Legislativa

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a společností British-American Tobacco (Holdings) Limited, resp. Imperial Tobacco Limited, na straně druhé, a Dohody o zproštění mezi společností Imperial Tobacco Limited, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy

Ministerstvo financí navrhuje vládě sjednání Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a British American Tobacco (Holdings) Limited, resp. Imperial Tobacco Limited, na straně druhé a Dohody o zproštění mezi Imperial Tobacco Limited, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy. Vzhledem k tomu, že boj proti pašování cigaret je jednou z priorit nejen České republiky, ale i celé Evropské unie, budou uvedené dohody v případě jejich uzavření významným nástrojem pro boj proti daňovým únikům. Bližší informace budou zveřejněny po podpisu dohod.

Bod č. 21:
Informace o přípravě podpisu smluv na údržbu informačního systému ADIS pro rok 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci o přípravě podpisu smluv na údržbu  Automatizovaného Daňového Informačního Systému pro rok 2010. Tento systém je využíván 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Ministerstvu financí. Systém zabezpečuje i  elektronickou komunikaci s daňovými poplatníky, širokou veřejností, ostatními orgány státní správy a s daňovými správami států EU.

Pro informaci

Bod č. 1:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 a celkově od počátku privatizace

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za II. pololetí roku 2009, za rok 2009 a celkem od roku 1991. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější