Novinky

7. června 2010

Materiály na jednání vlády 7. června 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Podklady pro jednání vlády
  • Souhrnné zprávy
  • Stanovisko
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční pohledávky
  • Legislativa

Bod č. 4
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí

Předkládaný materiál obsahuje stanovisko Ministerstva financí k jednotlivým zjištěním obsaženým v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/13 "Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí." Nedostatky byly spíše formálního charakteru a týkaly se zejména způsobu účtování. 

Ministerstvo financí převážnou většinu nedostatků zjištěných kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu odstranilo a napravilo, a to většinou ještě dříve, než na to upozornil NKÚ. Zároveň již v minulosti došlo k úpravě vnitřních předpisů tak, aby se podobné nedostatky nemohly opakovat.

Pro informaci

Bod č. 4
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci „Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2009“. Cílem zprávy je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v roce 2009. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2009. Zpráva bude po jednání vlády zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější