Novinky

3. května 2010

Materiály na jednání vlády 3. května 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • České aerolinie
  • Veřejný sektor
  • Informace
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 19:
Restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s.

Předkládaný materiál obsahuje restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s. a současně informuje vládu o průběhu řízení u Evropské komise ohledně úvěru poskytnutého ČSA společností Osinek. Cílem je pokračování v nastoupeném procesu restrukturalizace ČSA v souladu s pokyny Evropské komise v oblasti veřejné podpory.

Bod č. 20:
Informace vlády ČR k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6. listopadu 2009 ke Zprávě vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Poslanecká sněmovna 6. listopadu 2009 přijala usnesení, v němž mj. žádá vládu, aby „v souladu s právními předpisy zastavila přípravu realizace“ komplexní ekologické zakázky. Ministerstvo financí pověřilo dvě advokátní kanceláře zpracováním nezávislých právních stanovisek k možnostem zákonným způsobem zadávací řízení zrušit. Informaci o jejich výsledku nyní MF předkládá vládě.

Doporučované

Nejčtenější