Novinky

6. dubna 2009

Materiály na jednání vlády 6. dubna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 4:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2008

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členů vlády Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR. Cílem materiálu je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období.

Doporučované

Nejčtenější