Novinky

28. května 2008

Materiály na jednání vlády 28. května 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

Účelem předkládaného návrhu nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu je zajistit implementaci předpisů sekundárního práva Evropské unie. Jedná se o splnění povinností, vyplývajících ze společného postoje Rady EU o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.

Společný postoj Rady EU stanoví seznam subjektů, vůči nimž se mají uplatnit ekonomické sankce. Ministerstvo financí navrhuje vydat nařízení vlády, v němž se v rozsahu požadovaném společným postojem stanoví použití příslušných sankčních opatření na subjekty zapojené do teroristické činnosti.

Bod č. 8:
Návrh Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO, a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi a vrchlabském regionu

Ministerstvo financí ČR navrhuje, aby vláda rozhodla podpořit přípravu a realizaci investičních projektů zlepšujících veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ve vrchlabském regionu a v Mladé Boleslavi. Tyto regiony se již delší dobu potýkají s vysokou dopravní zátěží, která brání jejich dalšímu rozvoji. Podpora vlády by měla následovat po závazném rozhodnutí společnosti Škoda Auto navázat na masivní investice z minulých let a ve zmíněných regionech dále výrazně investovat.

Mezi plánované investiční akce patří např. rekonstrukce silnice II. třídy v úseku Horka u Staré Paky - Dolní Branná, rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí či vybudování severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi.  Prostředky státu v předpokládané výši 1,4 miliardy Kč by měly být do regionů postupně uvolňovány v následujících letech. Města Vrchlabí a Mladá Boleslav a Královéhradecký kraj zároveň přispějí částkou v souhrnu dosahující stovek milionů korun.

Společnost Škoda Auto v loňském roce oznámila plán získat od koncernu Volkswagen souhlas k dalším miliardovým investicím do svých závodů v České republice. Tyto investice by znamenaly potvrzení rozvoje nejen jejích závodů, ale i pozitivní efekty pro dodavatele, navazující služby nebo sociální infrastrukturu, a v důsledku tedy rostoucí ekonomickou úroveň výše zmíněných regionů. Podle navrhovaného dokumentu stát podpoří zlepšení regionální infrastruktury na Vrchlabsku a Mladoboleslavsku, jakmile společnost Škoda Auto potvrdí plánované investice.

Bod č. 11:
Prodej souboru cenných papírů a zrušení a likvidace obchodních společností, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vládě se předkládá ke schválení návrh nakládání s majetkem, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - prodej souboru cenných papírů, který je tvořen akciemi a podílovými listy otevřených podílových fondů a zrušení obchodních společností s likvidací.

Ve velké většině se jedná o tzv. odúmrtě podle ustanovení § 462 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle citovaného ustanovení „dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu“.

Doporučované

Nejčtenější