Novinky

8. června

Materiály na jednání vlády 8. června 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 12:
Návrh změny usnesení vlády České republiky  ze dne 22. května 2002 č. 534 ke zpřesnění strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu

Vládě je předkládán návrh, aby nebylo převedeno 20 % devizového privatizačního příjmu z prodeje akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. na bezúročný devizový účet v ČNB. Tím by došlo k navýšení disponibilních peněžních prostředků o 16,5 mld. Kč a plánovaný stav disponibilních peněžních prostředků FNM ČR k 31. 12. 2005 by vzrostl na 44,5 mld. Kč (z původních 28 mld. Kč) a byl by použit Ministerstvem financí v  roce 2006 zejména na dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury a k úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží.

Povinnost převádět minimálně 20 % devizových privatizačních příjmů na vázaný devizový účet byla vedle financování závazků státu vůči ČNB motivována rovněž snahou zmírnit nežádoucí dopady konverze na rychlost posilování směnného kursu CZK. Peněžní prostředky musí být uloženy na bezúročném devizovém účtu v ČNB až do 31. 12. 2007, kdy jsou splatné závazky státu vůči ČNB spojené s konsolidací bankovního sektoru a s rozdělením Československé Federativní republiky. Ministerstvo financí by zmíněné zdroje mohlo v roce 2007 použít při hrazení závazků státu vůči ČNB. K dnešnímu dni zatím převedl FNM ČR z devizových privatizačních příjmů na bezúročný devizový účet v ČNB 35 mil. Kč (20 % příjmu z prodeje akcií – Nová Huť, a.s.).

Doporučované

Nejčtenější