Novinky

28. dubna

Materiály na jednání vlády 28. dubna 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2004

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných bankou ke konci března roku 2004 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 7,8 mld Kč.

Za první čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 186,8 mld Kč, tj.24,8% celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 103,2 mld Kč (24,5 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 70,0 mld Kč (23,9 %) a ostatní příjmy 13,5 mld Kč (34,1 %).

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 194,6 mld Kč, což představuje 22,4 % rozpočtu a meziroční růst o 4,4 mld Kč, tj. o 2,3 %, zatímco ve stejném období m.r. činilo čerpání 23,9 % při meziročním růstu o 25,7 mld Kč, tj. o 15,6 %.

Proti stejnému období loňského roku jsou ke konci března 2004 příjmy o 28,4 mld Kč, tj. o 18,0 % vyšší, výdaje o 4,4 mld Kč, tj. o 2,3 % vyšší a saldo o 24,0 mld Kč lepší.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí ze dne 1. 4. 2004.

Bod č. 19:
Reflexe České republiky ke Sdělení Evropské komise k finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007 - 2013

Viz bod č.16 jednání vlády 14.4.2004

Bod č. 22:
Návrh na prodej majetkového podílu ČKA ve společnosti MUZO, a.s.

Prodávaný podíl majetkové účasti ČKA ve společnosti MUZO, a.s. činí 20,86 % (21 279 ks akcií o jmenovité hodnotě každé 1 000 Kč) a byl nabyt dne 20.srpna 2003 v rámci převodu aktiv ze struktur ČSOB/IPB.

MF navrhuje využít vyhlášené povinné nabídky převzetí vůči minoritním akcionářům uveřejněné den 16.4.2004 ze strany společnosti PGT Capital s.r.o. Navrhovatel nabízí kupní cenu ve výši 16 509 Kč za jednu akcii, Vzhledem k tomu, že ČKA nabyla zmíněné akcie za cenu 12 859 Kč za kus, bude mít předložená operace kladný dopad do hospodářského výsledku ČKA ve výši přesahující 77 mil.  Kč.

Bod č. 34:
Zpráva o výsledku veřejného výběrového řízení na určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti UNIPETROL, a.s. a aktiv České konsolidační agentury ve společnostech skupiny UNIPETROL

Finanční poradce pro prodej podílu FNM ČR v Unipetrolu a aktiv ČKA doporučuje vládě společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dále jen PKN ORLEN). Nabídka PKN ORLEN ve výši 13,05 mld. Kč splňuje všechny formální požadavky (včetně bezpodmínečného souhlasu s návrhem smluvní dokumentace) a byla předložena na základě transparentního, otevřeného a konkurenčního procesu. Podle komise je společnost PKN ORLEN strategickým a finančně silným investorem, který přispěje k dlouhodobému rozvoji ropného a petrochemického průmyslu v České republice a střední Evropě. Nabídnutá celková cena představuje atraktivní prémii v porovnání s celkovou tržní hodnotou prodávaných aktiv FNM ČR a ČKA.

Společnost PKN ORLEN byla nakonec jediná, která předložila závaznou nabídku na koupi 62,99% podílu FNM ČR v Unipetrolu a aktiv ČKA.

Doporučované

Nejčtenější