Novinky

16. června

Materiály na jednání vlády 16. června 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Z koaličních jednání k druhé etapě reformy veřejných financí vzešla potřeba nové úpravy daně z příjmů. Ta obsahuje významná prorůstová opatření a opatření na podporu aktivních rodin s dětmi. Hlavní témata nové úpravy jsou: společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí.

Podrobnosti viz tisková zpráva "Nová úprava daně z příjmů - podpora rodin a ekonomický růst" z 20.5.2004.

Bod č. 18:
Návrh na sjednání druhé Roční finanční dohody pro rok 2003 pro program SAPARD

První Roční finanční dohoda na rok 2003 stanovuje závazky Evropského Společenství vůči ČR ve výši přes 23 mil. EUR (asi 760 mil. Kč). Protože Evropská komise navýšila roční finanční prostředky pro program SAPARD pro rok 2003, obdržela vláda ČR návrh druhé Roční finanční dohody pro rok 2003, která navyšuje závazek ES o 163 411 EUR (více než 5 mil. Kč).

Program SAPARD je podpora ES přistupujícím zemím střední a východní Evropy zaměřená na oblast ekonomické a sociální soudržnosti, zejména ve vztahu k politice rozvoje zemědělství a venkova. Podmínkou pro obdržení dotace v rámci programu SAPARD bylo podepsání Víceleté finanční dohody v únoru 2001 a ročně pak sjednání Ročních finančních dohod, které určují konečnou maximální výši závazku ES a dobu platnosti tohoto závazku.

Komise ES předpokládá přijetí druhé Roční finanční dohody českou stranou do konce roku 2004.

Doporučované

Nejčtenější