Novinky

07. dubna

Materiály na jednání vlády 07. dubna 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Řešení závazků měst a obcí, vzniklých v souvislosti s investicemi hrazenými z postoupení tzv. polského dluhu na základě Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Polské republiky o úhradě pasivního salda polské strany vůči české straně v převoditelných rublech

Viz bod č. 15 jednání vlády ze dne 31.3.2004.

Bod č. 12:
Dokončení privatizace společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Viz bod č. 19 jednání vlády ze dne 31.3.2004.

Bod č. 15:
Návrh řešení situace ve společnosti Revitalizační Traktor s.r.o.

Předkládaný návrh se zabývá prodloužením splatnosti části úvěru poskytnutého ČKA společnosti Revitalizační Traktor ve výši zhruba 650 mil. Kč o jeden rok, tj. do 30.6.2005. Navržené podmínky umožňují vylepšení věřitelské pozice ČKA a pokračování procesu restrukturalizace společnosti Zetor, a.s. Zároveň by měl tento postup umožnit společnostem skupiny Zetor přechod na financování pomocí komerčních zdrojů. Podmínkou prodloužení splatnosti je dodatečné zajištění úvěru ze strany investora, společnosti HTC holding a.s. Návrh musí ještě posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z hlediska veřejné podpory.

V roce 2000 byly vládou schváleny kroky umožňující znovu zahájení výroby traktorů ve společnosti Zetor, a.s., její restrukturalizaci a nalezení strategického investora pro tuto společnost. V dubnu 2002 byl vládou schválen prodej majetkové účasti ČKA ve společnosti Zetor, a.s. a všech pohledávek ČKA za touto společností investorovi HTC holding a.s. Současně s tímto prodejem došlo i k prodeji společnosti Revitalizační Traktor s.r.o. vše za kupní cenu ve výši 310 mil. Kč. Část kupní ceny ve výši 140 mil. Kč nebyla ze strany HTC holding a.s. uhrazena ve stanoveném termínu 30.6.2003, ale až počátkem ledna 2004. Jednání vlády, které se mělo vzniklou situací zabývat, a které bylo naplánováno na leden, se vzhledem k vyřešení situace kolem splátek kupní ceny odložilo.

Bod č. 21:
Žádost o schválení úhrady členského příspěvku Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění - odboru 32 Ministerstva fiancí do rozpočtu Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) na období 2004 - 2008.

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění je aktivním členem Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) od roku 2001s ročním příspěvkem (schváleném vládou) ve výši 5 000 USD. Pro rok 2004 asociace (navyšování rozpočtu z důvodu zvýšeného rozsahu činností a aktivit) změnila výši příspěvku (nejen) pro Českou republiku na 6 250 USD, zvýšení bude hrazeno v rámci rozpočtové kapitoly MF.

V následujících letech by příspěvky ČR měly činit: v roce 2005 - 7 500 USD, 2006 - 8 500 USD, 2007 - 9 000 USD a v roce 2008 - 9 750 USD.

Bod č. 22:
Návrh na řešení centralizace státních zakázek

Viz bod č. 14 jednání vlády ze dne 31.3.2004.

 

Doporučované

Nejčtenější